3 Mayıs 2009

En Büyük Fener'li..!!

"Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim..! Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir..! Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim..!!"
3.5.1918 - Ordu Kumandanı - Mustafa Kemal

Hiç yorum yok: